Joies Amagades: Les llavors de les Mandarines

11/27/20232 min read

Les clementines, com les de la varietat OROGRANDE que podeu degustar en aquesta web, és un petit xicotet híbrid de mandarina. Té la pell solta, la qual cosa facilita el seu pelat.

I vos preguntareu, per que tenen pinyols algunes clementines i altres no? Això es produeix pel fenomen conegut com a pol·linització creuada.Vos pose en context.

A València és molt comú el minifundi, és a dir, parcel·les de cultiu molt xicotetes. En parcel·les contigües es poden trobar varietats de mandarines diferents. Així, en una parcel·la podem trobar la varietat de clementina OROGRANDE i al costat una altra diferent.

Aquest tipus de parcel·les poden tenir una superfície d'entre 1000 i 3000 metres quadrats, sent aquest una grandària difícilment rentable per al llaurador..

Aquesta escassa rendibilitat fa necessària la busqueda d'algun tipus de solució. Aquesta solució es basa en el cultiu dels mandarines hibrides i l'aparició surgix amb l'objectiu de prolongar el període de producció i comercialització podent-se desestacionalitzar l'oferta.

El fenomen de la pol·linització és molt important, es basa en el transport del pol·len des de les antenes als estigmes de les flors de les taronges per part de les abelles. Aquest fenomen es pot produir tant en la mateixa planta amb en plantes pròximes que no siguen de la mateixa varietat provocant l'aparició de pinyols..

Es pot evitar la formació de pinyols?

Després de diversos intents per a l'eliminació de les llavors es va veure que, per exemple, la prohibició d'instal·lar ruscos des de l'1 d'Abril fins al 31 de Maig, època de floració de cítrics, a una distància de més de mil metres de qualsevol parcel·la és una bona opció, evitant-se així la pol·linització creuada. Una altra possibilitat sería una ordenació del mapa varietal per a evitar plantacions que puguin creuar-se a prop, aquesta solució és complexa i difícil de dur a terme.

Així doncs, res més natural com trobar-se algun pinyol dins de les clementines. Això pot resultar una mica molest però és molt natural. Aquest fet no fa que la qualitat del producte sigua inferior, no obstant això, pensant en aquells més exquisits us oferim la varietat Clemenvilla (sense llavors), disponible a partir del 15-20 de desembre en la web.